Kućni servis
"Sweep" doo
je firma koja se bavi održavanjem higijene u stambenim zgradama i pruža usluge profesionalnog upravljanja zgradama... PROČITAJ VIŠE
Profesionalne
usluge čišćenja
Svaka stambena zgrada ima svojih specifičnosti i zahteva poseban pristup pri pravljenju liste usluga. Listu usluga i intenzitet radova planiramo zajedno sa vama! KOMPLETNA PONUDA

Redovno održavanje higijene u zgradama

Program za redovno
održavanje higijene u stambenim zgradama

Detaljnije

Administrativno tehnički poslovi

Administrativno-tehnički poslovi koji se obavljaju prilikom formiranja Skupštine stanara

Detaljnije

Poslovi predsednika skupštine stanara

Prijava zgrade u JKP Informatika
Prijava skupštine stanara kao i predsednika u JKP Informatika

Detaljnije

“SWEEP” SERVIS doo OBAVLJA SVE POSLOVE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE STANARA

Naše usluge

Čišćenje prizemnog dela

Metenje i čišćenje prizemnog dela, dela oko zgrade, zaštitnog trotoara ili betonskih zgrada i prilaza ulazu Broj ponavljanja: 3 puta nedeljno

Čišćenje kabine lifta

(ako ga ima), vrata i pod lifta Broj ponavljanja: 3 puta nedeljno

Brisanje

Brisanje rukohvata na stepeništu, poštanskih sandučića, TV i elektro instalacija Broj ponavljanja: 1 puta nedeljno

Brisanje ulaznih vrata

Brisanje ulaznih vrata oko brave i kvake, staklenih površina (tragovi prstiju). Broj ponavljanja: 3 puta nedeljno

Uklanjanje reklamnog materijala

Odstranjivanje reklamnog materijala u dogovoru sa predsednikom skupštine. Broj ponavljanja: 1 nedeljno

Skidanje paučine

Broj ponavljanja: 1 nedeljno

Metenje i pranje

Metenje i pranje stepeništa, hodnika i podesta kompletno pranje zrade Broj ponavljanja: 2 puta nedeljno

Generalno spremanje zgrade

Generalno spremanje zgrade u dogovoru sa vama Broj ponavljanja: 2 puta godišnje

Pranje i brisanje ulične kapije

Pranje i brisanje ulične kapije (gde je ima) Broj ponavljanja: 1 nedeljno

Brisanje cokli

Brisanje cokli Broj ponavljanja: 1 puta mesečno

Kontaktirajte nas

    Pozovite nas 066/55-197-55
    Email: kssweepdoo@gmail.com