OPIS RADOVA:

-Metenje i čišćenje prizemnog dela, dela oko zgrade, zaštitnog trotoara ili betonskih zgrada i prilaza ulazu
-Čišćenje kabine lifta (ako ga ima), vrata i pod lifta
-Metenje i pranje stepeništa, hodnika i podesta, kompletno pranje zgrade
-Brisanje ulaznih vrata oko barve i kvake, staklenih površina(tragovi prstiju)
-Odstranjivanje reklamnog materijala u dogovoru sa predsednikom skupštine
-Skidanje paučine
-Brisanje rukohvata na stepeništu, poštanskih sandučića, TV i elektro instalacija
-Pranje i brisanje ulične kapije (gde je ima)
-Brisanje cokli
-Generalno spremanje zgrade u dogovoru sa vama


Troškovi održavanja higijene se naplaćuju putem objedinjene naplate JKP ''Informatika '' -stavka održavanje higijene