“SWEEP” SERVIS doo OBAVLJA SVE POSLOVE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE STANARA

Administrativno-tehnički poslovi koji se obavljaju prilikom formiranja Skupštine stanara:

• Prijava zgrade u JKP Informatika • Prijava Skupštine stanara, kao i predsednika u JKP Informatika (zakonska obaveza)
• izrada pečata
• Razvrstavanje u Republičkom statističkom zavodu
• dobijanje PIB-a i matičnog broja od poreske uprave
• otvaranje tekućeg računa Skupštine stanara u banci koju izaberu stanari ili na naš predlog.
• Sklapanje ugovora sa JKP Informatika u ime skupštine stanara

Poslovi predsednika Skupštine stanara

• Rukovodi radom Skupštine zgrade i izvršava odluke Skupštine stanara
• Predlaže godišnji program održavanja zgrade,
• Stara se o realizaciji programa održavanja zgrade i o tome podnosi izveštaj
• Predstavlja i zastupa stambenu zgradu pred trećim licima
• Zaključuje ugovore u ime zgrade
• Prima uplate u korist zgrade, podnosi tužbe u ime zgrade. Usluge “Sweep” servis-a doo PROFESIONALNI PREDSEDNIK SKUPŠTINE STANARA se naplaćuju putem objedinjene uplatnice JKP Informatika.

Servis za održavanje higijene u stambenim zgradama ( Ciscenje zgrada )

Svaka stambena zgrada ima svojih specifičnosti I zahteva poseban pristup pri pravljenju liste usluga.

Listu usluga I intenzitet radova planiramo zajedno sa Vama.
  • Metenje I čišćenje prizemnog dela, dela oko zgrade
  • Čišćenje kabine lifta (ako ga ima), vrata I poda lifta
  • Metenje I pranje stepeništa, hodnika I podesta. Kompletno pranje zgrade
  • Brisanje ulaznih vrata oko brave I kvake, staklenih površina (tragovi prstiju)
  • Odstranjivanje reklamnog materijala u dogovoru sa predsednikom skupštine
  • Skidanje paučine
  • Brisanje rukohvata na stepeništu, poštanskih sandučića, TV I elektro instalacija
  • Pranje I brisanje ulične kapije (gde je ima)
  • Brisanje cokli
  • Generalno spremanje zgrade u dogovoru sa vama
*Troškovi održavanja higijene se naplaćuju putem objedinjene naplate JKP ‘’Informatika’’.(stavka održavanje higijene)